ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EV_KHristov_1

Το Πρόγραμμα LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη» (LIFE10 NAT/BG/000152) ενώνει τέσσερις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, από τρεις χώρες, που εργάζονται για την προστασία της φύσης και είναι αποφασισμένες να αποτρέψουν την εξαφάνιση του παγκοσμίως απειλούμενου Ασπροπάρη από τα Βαλκάνια:

 - Με τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των κυριοτέρων απειλών για το είδος

 - Με την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων διατήρησης στις περιοχές αναπαραγωγής και κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών του είδους (π.χ. φύλαξη φωλιών, διάθεση συμπληρωματικής τροφής, μείωση της παράνομης χρήσης δηλητηρίων, μόνωση των επικίνδυνων πυλώνων ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.)

 - Με έμμεσα μέτρα διατήρησης (π.χ. μέσω της προώθησης αειφορικών γεωργικών πρακτικών, της διατήρησης σημαντικών οικοτόπων και την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού).

 

 Το Πρόγραμμα υλοποιείται στη Βουλγαρία και την Ελλάδα κατά την περίοδο 2011-2016.

 

 Χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη.

 


< Πίσω

Στη Βουλγαρία θα απελευθερωθούν οι νεαροί Ασπροπάρηδες από τους Ευρωπαϊκούς Ζωολογικούς Κήπους

Στη Βουλγαρία θα απελευθερωθούν οι νεαροί Ασπροπάρηδες από τους Ευρωπαϊκούς Ζωολογικούς Κήπους


Συνεχίζονται οι προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου αναδοχής στους άγριους Ασπροπάρηδες

Συνεχίζονται οι προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου αναδοχής στους άγριους Ασπροπάρηδες


Οι επιπτώσεις της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική βιοποικιλότητα (2000-2016): Νέα επιστημονική δημοσίευση

Οι επιπτώσεις της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική βιοποικιλότητα (2000-2016): Νέα επιστημονική δημοσίευση