ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EV_KHristov_1

Το Πρόγραμμα LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη» (LIFE10 NAT/BG/000152) ενώνει τέσσερις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, από τρεις χώρες, που εργάζονται για την προστασία της φύσης και είναι αποφασισμένες να αποτρέψουν την εξαφάνιση του παγκοσμίως απειλούμενου Ασπροπάρη από τα Βαλκάνια:

 - Με τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των κυριοτέρων απειλών για το είδος

 - Με την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων διατήρησης στις περιοχές αναπαραγωγής και κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών του είδους (π.χ. φύλαξη φωλιών, διάθεση συμπληρωματικής τροφής, μείωση της παράνομης χρήσης δηλητηρίων, μόνωση των επικίνδυνων πυλώνων ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λπ.)

 - Με έμμεσα μέτρα διατήρησης (π.χ. μέσω της προώθησης αειφορικών γεωργικών πρακτικών, της διατήρησης σημαντικών οικοτόπων και την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού).

 

 Το Πρόγραμμα υλοποιείται στη Βουλγαρία και την Ελλάδα κατά την περίοδο 2011-2016.

 

 Χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη.

 


< Πίσω

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language


Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017

Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017


Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης "Ανατολική Ροδόπη"

Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης