Αρχείο Νέων

Από Προς

Όταν οι μαθητές της Θράκης αναλαμβάνουν δράση για την προστασία του Ασπροπάρη

20.06.2017

160 μαθητές και 8 καθηγητές από 5 σχολεία της Θράκης ένωσαν τη φωνή τους με τη δική...

09.06.2017

31.05.2017

12.05.2017

12.04.2017

06.04.2017