Νέα εργασία αποκαλύπτει πώς οι παράγοντες του τοπίου επιδρούν στη χρήση των επικρατειών και την αναπαραγωγική επιτυχία των Ασπροπάρηδων των Βαλκανίων

27.11.2016
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Νεα
  • Νέα εργασία αποκαλύπτει πώς οι παράγοντες του τοπίου επιδρούν στη χρήση των επικρατειών και την αναπαραγωγική επιτυχία των Ασπροπάρηδων των Βαλκανίων

Οι γύπες αποτελούν μία από τις πιο απειλούμενες ομάδες πουλιών του πλανήτη. Επηρεάζονται από πλήθος απειλών όπως η δηλητηρίαση, η σύγκρουση με ανθρώπινες κατασκευές, η άμεση καταδίωξη, οι μεταβολές στις γεωργικές πρακτικές, τη σύνθεση του τοπίου και τους υγειονομικούς κανόνες που μπορούν να μειώσουν τη διαθεσιμότητα της τροφής. Για τη διατύπωση αποτελεσματικών στρατηγικών διατήρησης, είναι ζωτικής σημασίας η ποσοστικοποίηση των παραγόντων που επιδρούν περισσότερο στις δημογραφικές παραμέτρους όπως η χρήση των επικρατειών και η αναπαραγωγική επιτυχία καθώς και το αν τα ποσοτικά μοντέλα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές και πολιτικά σύνορα.

Η νέα επιστημονική εργασία του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» συνέκρινε στοιχεία παρακολούθησης επικρατειών και φωλιών του απειλούμενου Ασπροπάρη Vulture Neophron percnopterus στα Βαλκάνια για την κατανόηση της σχετικής επίδρασης των διάφορων παραγόντων στη μείωση των πληθυσμών. Για τον σκοπό της ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη χρήση 87 διαφορετικών επικρατειών και την αναπαραγωγική επίδοση 405 επικρατειών της περιόδου 2003-2015, με συνολικό ποσοστό χρήσης επικρατειών 69% και μέση παραγωγικότητα τους 0.8 νεοσσούς ανά επικράτεια.

Η εργασία εξέτασε ποιες από τις 48 διαφορετικές περιβαλλοντικές μεταβλητές είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην εξήγηση της διαφοροποίησης στη χρήση των επικρατειών και την αναπαραγωγική επιτυχία σε Βουλγαρία και Ελλάδα και εξέτασε αν αυτά τα μοντέλα μπορούν να μεταφερθούν στην ΠΓΔΜ. Η χρήση των επικρατειών και η αναπαραγωγική επιτυχία επηρεάζονταν από μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών μεταβλητών, κάθε μία εκ των οποίων είχε μικρή επίδραση που μπορεί να μην ήταν η ίδια για κάθε μία από τις δύο χώρες.

Και τα δύο μοντέλα είχαν σχετικά καλή επιλεκτική ικανότητα, αλλά δεν είχαν επιτυχία στην πρόβλεψη της χρήσης ή της αναπαραγωγικής επιτυχίας στο εξωτερικό σετ επαλήθευσης από διαφορετική χώρα. Η διαχείριση που ασχολείται με μικρό αριθμό περιβαλλοντικών μεταβλητών δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματική στην επιβράδυνση της μείωσης των Ασπροπάρηδων στη Βαλκανική Χερσόνησο. Τα προτεινόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα πρέπει να εστιάσουν στη μείωση της θνησιμότητας των ενήλικων μέσω της επιβολής της νομοθεσίας ενάντια στα δηλητήρια, ενώ μακροπρόθεσμα θα πρέπει να υιοθετηθούν μεγάλης κλίμακας προγράμματα διατήρησης του τοπίου για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών μικρής κλίμακας, έτσι ώστε να επωφεληθούν οι γύπες και η βιοποικιλότητα γενικότερα.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εργασία εδώ.

Πίσω
Το Πρόγραμμα LIFE “Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» κέρδισε το βραβείο Natura 2000

Το Πρόγραμμα LIFE “Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» κέρδισε το βραβείο Natura 2000

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστατευτικών Πουλιών: Ακολούθησε τη πτήση των απειλούμενων Ασπροπάρηδων

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστατευτικών Πουλιών: Ακολούθησε τη πτήση των απειλούμενων Ασπροπάρηδων