Ενημερωτικό Υλικό

pKe8jC.jpg

Εγχειρίδιο για υπαλλήλους τελωνείων και συνοριακούς κτηνίατρους (στα ελληνικά)

Λήψη

To After LIFE Σχέδιο του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη»

To After LIFE Σχέδιο του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη»


Νέα εργασία αποκαλύπτει πώς οι παράγοντες του τοπίου επιδρούν στη χρήση των επικρατειών και την αναπαραγωγική επιτυχία των Ασπροπάρηδων των Βαλκανίων

Νέα εργασία αποκαλύπτει πώς οι παράγοντες του τοπίου επιδρούν στη χρήση των επικρατειών και την αναπαραγωγική επιτυχία των Ασπροπάρηδων των Βαλκανίων


Αναγνώριση των σημαντικών περιοχών συγκέντρωσης κατά τη μετανάστευση του Βαλκανικού πληθυσμού του Ασπροπάρη με τη χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας

Αναγνώριση των σημαντικών περιοχών συγκέντρωσης κατά τη μετανάστευση του Βαλκανικού πληθυσμού του Ασπροπάρη με τη χρήση δορυφορικής τηλεμετρίας