Το τελικό προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης Μεταναστευτικής Διαδρομής για τη Διατήρηση των Πληθυσμών του Ασπροπάρη των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ασίας είναι διαθέσιμο

30.06.2017

Το Σχέδιο Δράσης Μεταναστευτικής Διαδρομής για τη Διατήρηση των Πληθυσμών του Ασπροπάρη σε Βαλκάνια και Κεντρική Ασία (EVFAP) ξεκίνησε από το Πρόγραμμα LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» (LIFE10 NAT/BG/000152) σε στενή συνεργασία με το CMS-Raptors MoU.

Η ανάπτυξη του EVFAP ξεκίνησε σε μια εναρκτήρια συνάντηση εργασίας που έγινε το 2015 στη Σόφια, όπου συμμετείχαν πάνω από 70 ερευνητές, ειδικοί επιστήμονες και αντιπρόσωποι αρχών από 33 χώρες. Με βάση τη συνάντηση αυτή, δημιουργήθηκε το πρώτο προσχέδιο του EVFAP. Τον Ιανουάριο του 2017, έλαβε χώρα δημόσια διαβούλευση που διάρκησε ένα μήνα, με στόχο τους κύριους φορείς εντός της έκτασης του EVFAP, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κυβερνητικών αρχών (π.χ. Υπουργεία Περιβάλλοντος, Δασικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Προστασίας της Άγριας Ζωής κ.λπ.), εταιρειών του ιδιωτικού τομέα (π.χ. εταιρείες ενέργειας και κοινωφελών υπηρεσιών, κατασκευαστικές κ.λπ.), περιβαλλοντικών οργανώσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων, συμβούλων, ορνιθολόγων και μεμονωμένων ατόμων με ενδιαφέρον για τη διατήρηση του Ασπροπάρη. Εκτός από τη δημοσίευσή του στο διαδίκτυο σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Ρώσικα), η Συντονιστική Ομάδα του Raptors MoU διακίνησε e-mail που ζητούσε σχόλια από σχεδόν 1.000 σχετικές επαφές. Εξετάστηκαν όλα τα σχόλια και, όπου θεωρήθηκε κατάλληλο, ενσωματώθηκαν στην Τελική έκδοση του EVFAP η οποία, μαζί με το FAP του Μαυρόγυπα και το Σχέδιο για την Ανάκαμψη των Κρισίμως Κινδυνεύοντων Γυπών Gyps της Νότιας Ασίας, περιλήφθηκε ως βασικό στοιχείο του Σχέδιου Δράσης Πολλών Ειδών για τη Διατήρηση των Γυπών της Αφρικής και της Ευρασίας (Vulture MsAP). Το τελευταίο, θα παρουσιαστεί στη 12η Συνάντηση της Διάσκεψης των Μερών (COP12) στο Συνέδριο για τα Μεταναστευικά Εϊδη (CMS), που είναι προγραμματισμένο να γίνει στη Μανίλα των Φιλιππίνων, τον Οκτώβριο του 2017.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος στόχος του Σχέδιου Δράσης είναι η βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης του Ασπροπάρη, που θα οδηγήσει στην αλλαγή του προς Τρωτό και την τελική επίτευξη ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης στο εύρος της περιοχής του FAP. Βραχυπρόθεσμα, έως το 2026 το EVFAP επιδιώκει να σταματήσει την αρνητική τάση στους μειούμενους μετα-πληθυσμούς και να διατηρήσει σταθερή ή ανοδική τάση στους υγιείς πληθυσμούς. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των 67 δράσεων του, το EVFAP στοχεύει στη σημαντική μείωση της θνησιμότητας του Ασπροπάρη λόγω δηλητηρίασης, παράνομης θανάτωσης, ηλεκτροπληξίας και πρόσκρουσης σε υποδομές ενέργειας, στην αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των αναπαραγόμενων πληθυσμών, στη διασφάλιση της αποδοχής και της αποτελεσματικής υλοποίησης του EVFAP από όλα τα Κράτη που βρίσκονται εντός της περιοχής εφαρμογής του. Προβλέπεται ότι το EVFAP θα υλοποιηθεί εντός περιόδου 10 ετών, θα εξετάζεται κάθε πέντε χρόνια και θα ενημερώνεται κάθε 10 χρόνια.

Βρείτε την τελική έκδοση του EVFAP εδώ.

Η BSPB, οι εταίροι  (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, WWF Ελλάς και RSPB) του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» και το CU Raptors MoU θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ειλικρινώς όλους όσους, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, συμμετείχαν στη δημιουργία του EVFAP, συμπεριλαμβανομένων των χορηγών και των δωρητών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, MAVA και CMS).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Βίντεο
Αρχείο βίντεο
Χρήσιμα links