ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

photo

17 Σεμινάρια και Συναντήσεις Εργασίας σχετικά με εγκλήματα κατά της άγριας ζωής έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε υπαλλήλους τελωνείων και σταθμών συνοριακού ελέγχου, καθώς και αστυνομικούς (7 στη Βουλγαρία και 9 στην Ελλάδα). Εννέα ακόμα συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία (6) και στην Ελλάδα (3) με Υπουργεία και άλλους φορείς σχετικούς με εγκλήματα κατά των άγριων πουλιών. Συνολικά, 352 άτομα παρακολούθησαν τα σεμινάρια και πήραν μέρος στις σχετικές συναντήσεις (234 στη Βουλγαρία και 118 στην Ελλάδα). Από τους συμμετέχοντες, οι 127 ήταν τελωνιακοί υπάλληλοι (34 στη Βουλγαρία and 93 στην Ελλάδα).


< Πίσω

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language


Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017

Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017


Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης "Ανατολική Ροδόπη"

Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης