Ζώνη Ειδικής Προστασίας Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας (GR1310004)

Τοποθεσία

Η περιοχή περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Όρλιακα και τις κορυφές του Τσούργιακα. Η συνολική έκταση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας είναι 10.231 εκτάρια.

 

Map of SPA Mount Orliakas and Tsourgiakas

Τοπίο και Βιοποικιλότητα

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από βραχώδεις εκτάσεις με ορθοπλαγιές και φαράγγια στη λεκάνη απορροής του Βενέτικου ποταμού. Η βλάστηση περιλαμβάνει δρυοδάση, μικτά αείφυλλα και δάση Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra). Υπάρχουν επίσης εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες και λιβάδια.

 

Σημαντικότητα

Σημαντική περιοχή για είδη των δασών και των βοσκοτόπων. Το σημαντικότερο στοιχείο της περιοχής είναι η ύπαρξη μεγάλων ορθοπλαγιών και φαραγγιών όπου φωλιάζουν σημαντικοί πληθυσμοί αρπακτικών πουλιών. Ανάμεσα στα σημαντικά είδη πουλιών που απαντώνται στην περιοχή είναι η Ασπροπάρης, το Χρυσογέρακο, ο Πετρίτης, ο Φιδαετός, ο Μαυροπελαργός και η Βουνοσταχτάρα. Στην περιοχή έχει καταγραφεί ένα ζευγάρι Ασπροπάρη στην περιοχή Μοναχητίου - Τρικώμου. Πριν μερικά χρόνια υπήρχε και στο φαράγγι του Βενέτικου.  

SPA Orliakas & Tsourgiakas

Ανθρώπινες Δραστηριότητες

Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή είναι η δασοπονία, η αναψυχή και η κτηνοτροφία.

 

Απειλές

Οι κύριες απειλές που αντιμετωπίζει η ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων γης, ιδίως της εκτατικής κτηνοτροφίας, η υδροληψία από τον ποταμό, η δημιουργία υδροηλεκτρικών σταθμών, το έντονο κυνήγι, η διάνοιξη δρόμων, οι δραστηριότητες αναψυχής και η υπερβόσκηση των βιοτόπων. Η δημιουργία - λειτουργία ταϊστρών θα βοηθήσει τα πτωματοφάγα αρπακτικά, ενώ η αποκατάσταση των δρυοδασών θα αναβαθμίσει τον βιότοπο των ενδοδασικών ειδών. Η κατασκευή φράγματος θα αποτελούσε απειλή για τα είδη που χρησιμοποιούν τα ποτάμια ενδιαιτήματα.

 

Στην περιοχή λειτουργεί από το 2003 ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.

 

Καθεστώς Προστασίας

Η περιοχή αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (GR1310004), καθώς και Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (GR050). Περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου.

 


< Πίσω
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Στη Βουλγαρία θα απελευθερωθούν οι νεαροί Ασπροπάρηδες από τους Ευρωπαϊκούς Ζωολογικούς Κήπους

Στη Βουλγαρία θα απελευθερωθούν οι νεαροί Ασπροπάρηδες από τους Ευρωπαϊκούς Ζωολογικούς Κήπους


Συνεχίζονται οι προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου αναδοχής στους άγριους Ασπροπάρηδες

Συνεχίζονται οι προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου αναδοχής στους άγριους Ασπροπάρηδες


Οι επιπτώσεις της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική βιοποικιλότητα (2000-2016): Νέα επιστημονική δημοσίευση

Οι επιπτώσεις της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική βιοποικιλότητα (2000-2016): Νέα επιστημονική δημοσίευση