Παράγοντες θνησιμότητας

 

Η μείωση του πληθυσμού του Ασπροπάρη είναι από τις πιο ραγδαίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιβίωση του μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μια πραγματική δοκιμασία. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν το περιβάλλον και εγκυμονούν πολλούς κινδύνους για την επιβίωση των γυπών. Οι αιτίες για το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας των παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, βρίσκονται στις περιοχές φωλεοποίησής τους, καθώς και κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών και στις περιοχές διαχείμασης. Η δηλητηρίαση είναι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες θανάτου για τους γύπες. Ενήλικα αλλά και νεαρά πουλιά μπορούν να καταναλώσουν δηλητηριασμένη ή μολυσμένη τροφή. Ένα ακόμη πρόβλημα προκύπτει από την κατανάλωση των νεκρών ζώων από σφαγεία τα οποία είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με αντιβιοτικά. Στην περίπτωση αυτή, το ανοσοποιητικό σύστημα των πουλιών εξασθενεί και μπορεί να υποκύψει σε πλήθος ασθενειών.

threats

Photo: Torsten Prohl


Η λαθροθηρία - με τη μορφή της θανάτωσης των πουλιών ή της κλοπής των αυγών από τις φωλιές τους - συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των κύριων αιτιών για τη μείωση του πληθυσμού του είδους. Όταν υπάρχει ανθρώπινη όχληση κοντά στη φωλιά, οι γονείς αφήνουν τα αυγά απροστάτευτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο για τα μικρά που δεν έχουν ακόμη εκκολαφθεί. Μια άλλη απειλή εντοπίζεται στους μη-μονωμένους στύλους ηλεκτρικού ρεύματος, όπου τα πουλιά κινδυνεύουν να πάθουν ηλεκτροπληξία. Οι απειλές κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών καθώς και στις περιοχές διαχείμασης του Ασπροπάρη είναι ουσιαστικά ταυτόσημες με εκείνες στις περιοχές αναπαραγωγής του, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τον ακριβή σχεδιασμό των μέτρων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική προστασία και διατήρηση του είδους.

 

 


< Πίσω

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language


Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017

Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017


Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης "Ανατολική Ροδόπη"

Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης