ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

migration

Photo: Franz Robiller

Ο Ασπροπάρης είναι ένα τυπικό μεταναστευτικό πουλί μεγάλων αποστάσεων. Τον Σεπτέμβριο νεαρά και ενήλικα πουλιά αφήνουν τις περιοχές αναπαραγωγής τους και αρχίζουν ένα μακρύ ταξίδι προς τις θέσεις διαχείμασής τους στην Αφρική. Μεταναστεύουν σε μικρές ομάδες, κυρίως πάνω από την ξηρά, αποφεύγοντας να πετούν μεγάλες αποστάσεις πάνω από την ανοικτή θάλασσα, παρ' όλα αυτά, μερικά άτομα του νότιο-δυτικού Βαλκανικού πληθυσμού διασχίζουν τακτικά την Μεσόγειο. Ταξιδεύουν πάνω από την Τουρκία και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου και περνούν στην Αφρική. Κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής, συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς σε χώρους με αφθονία τροφής, όπως χωματερές και ταΐστρες. Την άνοιξη ο Ασπροπάρης καλύπτει πάνω από 4.000 χιλιόμετρα επιστρέφοντας στις περιοχές όπου φωλιάζει. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 30-40 ημέρες. Η μετανάστευση είναι μια κρίσιμη δοκιμασία, ιδίως για τα νεαρά πουλιά, δεδομένου ότι έχουν λιγότερη εμπειρία και συναντούν πολλούς κινδύνους στο δρόμο τους.

 


< Πίσω

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language


Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017

Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017


Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης "Ανατολική Ροδόπη"

Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης