Καταστροφή και υποβάθμιση οικοτόπων

 

Υπάρχουν ορισμένοι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το κατά πόσο μια περιοχή είναι κατάλληλη για την αναπαραγωγή Ασπροπάρηδων. Η περιοχή αυτή θα πρέπει να παρέχει αρκετή τροφή και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά κάθετα βράχια με κατάλληλες θέσεις για φώλιασμα. Μια καλή περιοχή χαρακτηρίζεται από λόφους με ανοικτά λιβάδια όπου εφαρμόζεται εκτατική παραδοσιακή κτηνοτροφία, καθώς και με ποικιλία από άγρια ​​ζώα όπως χελώνες, σκαντζόχοιρους, λαγόγυρους, λαγούς και ζαρκάδια. Το όργωμα των βοσκοτόπων και λιβαδιών, η εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας, ηλιακά και αιολικά πάρκα είναι ανάμεσα στους κυριότερους λόγους για την απώλεια ή την υποβάθμιση σημαντικών ενδιαιτημάτων για τον Ασπροπάρη. Συχνά αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε επικράτειες που χρησιμοποιούνται από τον πληθυσμό του Ασπροπάρη εδώ και δεκαετίες, αναγκάζοντας τα πουλιά να τις εγκαταλείψουν οριστικά. Η ανθρώπινη δραστηριότητα σε κοντινή απόσταση από τις φωλιές μπορεί επίσης να ενοχλήσει τα πουλιά με αποτέλεσμα να αποτύχει η αναπαραγωγική προσπάθεια. Επίσης, οι Ασπροπάρηδες κουρνιάζουν συχνά σε ώριμα και νεκρά δέντρα πολλά από τα οποία είτε πέφτουν φυσικά, είτε υλοτομούνται από τον άνθρωπο. Όλα τα παραπάνω έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον ​​πληθυσμό του Ασπροπάρη στη φύση.

destruction

Photo: Dobromir Dobrev


< Πίσω

Επιδιορθώσεις στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων

Επιδιορθώσεις στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων


Η μοίρα των πρώτων αναπαραγόμενων σε αιχμαλωσία Ασπροπάρηδων που απελευθερώθηκαν στη Βουλγαρία

Η μοίρα των πρώτων αναπαραγόμενων σε αιχμαλωσία Ασπροπάρηδων που απελευθερώθηκαν στη Βουλγαρία


Παρακολούθηση της μετανάστευσης των Ασπροπάρηδων στα Αντικύθηρα (Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων)

Παρακολούθηση της μετανάστευσης των Ασπροπάρηδων στα Αντικύθηρα (Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων)