Εθνικο Σχεδιο Δρασης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπαρη στην Ελλαδα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE + «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη», η Ορνιθολογικήσε συνεργασία με το WWF-Ελλάς, συνέταξε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη  με στόχο τη διατήρηση του είδους στην Ελλάδα και την ανάκαμψη του πληθυσμού στις περιοχές αναπαραγωγής του. Το ΕΣΔ καθορίζει ένα πλαίσιο για τη διατήρηση του είδους, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με βάση τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων και των διάφορων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

Μετά από διαβούλευση με όλους τους κατά τόπους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους, όπως Δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, επιστημονική κοινότητα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κυνηγετικές οργανώσεις, κτηνοτρόφους, δημοτικές και άλλες αρμόδιες αρχές σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη προσαρμόστηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Οκτώβριο του 2017 (ΦΕΚ Β' 3760/25-10-2017).

 

Αρχεία

< Πίσω

Τα πρώτα στοιχεία από τις μελέτες πεδίου του Ασπροπάρη στον Νίγηρα

Τα πρώτα στοιχεία από τις μελέτες πεδίου του Ασπροπάρη στον Νίγηρα


Προσδιορισμός κρίσιμων μεταναστευτικών στενωπών και περιοχών υψηλής χρησιμότητας για τον Ασπροπάρη

Προσδιορισμός κρίσιμων μεταναστευτικών στενωπών και περιοχών υψηλής χρησιμότητας για τον Ασπροπάρη


Συνάντηση Εργασίας πάνω στην τεχνογνωσία και τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία του Ασπροπάρη

Συνάντηση Εργασίας πάνω στην τεχνογνωσία και τις καλύτερες πρακτικές όσον αφορά την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία του Ασπροπάρη