Εθνικο Σχεδιο Δρασης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπαρη στην Ελλαδα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE + «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη», η Ορνιθολογική συνέταξε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη  με στόχο τη διατήρηση του είδους στην Ελλάδα και την ανάκαμψη του πληθυσμού σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (favourable conservation status) στις περιοχές αναπαραγωγής του. Το ΕΣΔ θα καθορίζει ένα πλαίσιο για τη διατήρηση του είδους, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με βάση τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων και των διάφορων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

Μπορείτε να δείτε το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ασπροπάρη εδώ.

Σημείωση: Το συγκεκριμένο κείμενο είναι ένα προσχέδιο, σε αναμονή για την τελική έγκριση από το Υπουργείο.

 

Αρχεία

< Πίσω