ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ After-LIFE

Photo: A. Bounas

To Σχέδιο Διατήρησης After LIFE του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» περιγράφει πώς πρόκειται να συνεχιστούν οι δράσεις διατήρησης για τον Ασπροπάρη στα Βαλκάνια μετά το τέλος του Προγράμματος και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η μακροχρόνια διαχείριση των περιοχών του Προγράμματος. Το Σχέδιο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμέρους δράσεων (πότε, από ποιον και με ποιο μέσο χρηματοδότησης).

Επίσης, παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Προγράμματος κατά τα 5 χρόνια υλοποίησής του, καθώς και οι κύριες προκλήσεις και δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Αρχεία

< Πίσω

Στη Βουλγαρία θα απελευθερωθούν οι νεαροί Ασπροπάρηδες από τους Ευρωπαϊκούς Ζωολογικούς Κήπους

Στη Βουλγαρία θα απελευθερωθούν οι νεαροί Ασπροπάρηδες από τους Ευρωπαϊκούς Ζωολογικούς Κήπους


Συνεχίζονται οι προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου αναδοχής στους άγριους Ασπροπάρηδες

Συνεχίζονται οι προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου αναδοχής στους άγριους Ασπροπάρηδες


Οι επιπτώσεις της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική βιοποικιλότητα (2000-2016): Νέα επιστημονική δημοσίευση

Οι επιπτώσεις της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική βιοποικιλότητα (2000-2016): Νέα επιστημονική δημοσίευση