Φύλαξη φωλιών

Η δράση αυτή έχει στόχο τον περιορισμό της άμεσης όχλησης σε «υψηλού κινδύνου» φωλιές Ασπροπάρη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Τα αυγά και οι νεοσσοί του Ασπροπάρη χρειάζονται τη συνεχή προσοχή και φροντίδα από τους γονείς. Ως εκ τούτου, εάν οι γονείς ενοχληθούν (ακόμα και ακούσια, χωρίς να υπάρχει κακή πρόθεση), τότε αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη φωλιά αφήνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φροντίδα τα αυγά ή τους νεοσσούς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πεθάνουν.

Για την εφαρμογή της δράσης αυτής, η ομάδα του Προγράμματος θα βασιστεί σε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και στους τοπικούς κατοίκους. Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, θα τοποθετηθεί και ειδικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση των φωλιών.

C5

Photo: BSPB

 


< Πίσω

Νέα επιστημονική δημοσίευση για την πρώτη τεκμηριωμένη υπόθεση θανάτωσης Ασπροπάρη εξαιτίας των παραδοσιακών πρακτικών στη Δυτική Αφρική

Νέα επιστημονική δημοσίευση για την πρώτη τεκμηριωμένη υπόθεση θανάτωσης Ασπροπάρη εξαιτίας των παραδοσιακών πρακτικών στη Δυτική Αφρική


Η Ομάδα Δράσης για την προστασία του Ασπροπάρη μεγαλώνει!

Η Ομάδα Δράσης για την προστασία του Ασπροπάρη μεγαλώνει!


Συμμετοχή του Προγράμματος LIFE "ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη" στο Συνέδριο της BirdLife "Με τα μάτια στις μεταναστευτικές διαδρομές"

Συμμετοχή του Προγράμματος LIFE