Εντοπισμός των επικίνδυνων πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πουλιών παγκοσμίως. Συχνά τα θύματα αυτής της απειλής είναι τα νεαρά άτομα και τα λιγότερο έμπειρα πουλιά.

Με τη δράση αυτή έχουμε ως στόχο να εντοπίσουμε τους επικίνδυνους πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές του προγράμματος στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Με βάση την χαρτογράφηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, θα γίνει ανάλυση εκτίμησης ρίσκου και οι πιο επικίνδυνοι πυλώνες θα μονωθούν.

Photo: N. Terziev

 


< Πίσω

Ημερίδα για την παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων στη Δαδιά

Ημερίδα για την παράνομη χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων στη Δαδιά