Εντοπισμός των επικίνδυνων πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πουλιών παγκοσμίως. Συχνά τα θύματα αυτής της απειλής είναι τα νεαρά άτομα και τα λιγότερο έμπειρα πουλιά.

Με τη δράση αυτή έχουμε ως στόχο να εντοπίσουμε τους επικίνδυνους πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές του προγράμματος στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Με βάση την χαρτογράφηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, θα γίνει ανάλυση εκτίμησης ρίσκου και οι πιο επικίνδυνοι πυλώνες θα μονωθούν.

Photo: N. Terziev

 


< Πίσω

Tο ζευγάρι Ασπροπάρηδων στο Κέντρο Περίθαλψης και Αναπαραγωγής των Green Balkans απέκτησε ένα αβγό!

Tο ζευγάρι Ασπροπάρηδων στο Κέντρο Περίθαλψης και Αναπαραγωγής των Green Balkans απέκτησε ένα αβγό!


Η Ισπανία προσέφερε ως δώρο έναν Ασπροπάρη στη φύση της Βουλγαρίας!

Η Ισπανία προσέφερε ως δώρο έναν Ασπροπάρη στη φύση της Βουλγαρίας!


Οι ασπροπάρηδες τη Θράκης έχουν τους πιστούς τους προστάτες

Οι ασπροπάρηδες τη Θράκης έχουν τους πιστούς τους προστάτες