Εντοπισμός των επικίνδυνων πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πουλιών παγκοσμίως. Συχνά τα θύματα αυτής της απειλής είναι τα νεαρά άτομα και τα λιγότερο έμπειρα πουλιά.

Με τη δράση αυτή έχουμε ως στόχο να εντοπίσουμε τους επικίνδυνους πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές του προγράμματος στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Με βάση την χαρτογράφηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, θα γίνει ανάλυση εκτίμησης ρίσκου και οι πιο επικίνδυνοι πυλώνες θα μονωθούν.

Photo: N. Terziev

 


< Πίσω

Νέα επιστημονική δημοσίευση για την πρώτη τεκμηριωμένη υπόθεση θανάτωσης Ασπροπάρη εξαιτίας των παραδοσιακών πρακτικών στη Δυτική Αφρική

Νέα επιστημονική δημοσίευση για την πρώτη τεκμηριωμένη υπόθεση θανάτωσης Ασπροπάρη εξαιτίας των παραδοσιακών πρακτικών στη Δυτική Αφρική


Η Ομάδα Δράσης για την προστασία του Ασπροπάρη μεγαλώνει!

Η Ομάδα Δράσης για την προστασία του Ασπροπάρη μεγαλώνει!


Συμμετοχή του Προγράμματος LIFE "ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη" στο Συνέδριο της BirdLife "Με τα μάτια στις μεταναστευτικές διαδρομές"

Συμμετοχή του Προγράμματος LIFE