Κατάσταση της υγείας του είδους

Μια σοβαρή απειλή για τον Ασπροπάρη είναι η κατανάλωση τροφών οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σε κακή κατάσταση.

Όπως ο άνθρωπος, έτσι και ο Ασπροπάρης βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στον οργανισμό του επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορούν να του προκαλέσουν ασθένειες ή ακόμα και τον θάνατο.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την λήψη δειγμάτων αίματος και σωματικών εκκρίσεων από νεαρούς Ασπροπάρηδες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Τα δείγματα αυτά θα αναλυθούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια για τα επίπεδα βαρέων μετάλλων, αντιβιοτικών και φυτοφαρμάκων. Στην πραγματικότητα, η δράση αυτή είναι κάτι σαν γενική ιατρική εξέταση των "φτερωτών ασθενών» μας που θα μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

A1

Photo: BSPB


< Πίσω

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language

The handbook for prevention of trafficking in protected species already in Albanian language


Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017

Αποτελέσματα της μέχρι τώρα παρακολούθησης των Ασπροπάρηδων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για το 2017


Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης "Ανατολική Ροδόπη"

Η κινητή έκθεση για τον Ασπροπάρη στο Κέντρο Διατήρησης Φύσης