Проект LIFE+

EV_KHristov_1

LIFE+ проектът "Помощ за египетския лешояд" (LIFE10 NAT/BG/000152) обединява 4 природозащитни неправителствени организации от 3 страни около общата кауза - да се предотврати изчезването на египетския лешояд от Балканския полуостров:
- чрез изследване и противодействие на основните заплахи на вида;
- чрез прилагане на директни природозащитни мерки по местата за гнездене и миграционния път (охрана на гнезда, подхранване, намаляване на нелегалното ползване на отрови, обезопасяване на опасни електропреносни стълбове и др.);
- чрез индиректни природозащитни мерки (стимулиране прилагането на устойчиви земеделски практики, опазване на важни местообитания и привличане на вниманието на обществеността върху проблемите на вида).

Проектът се изпълнява на територията на България и Гърция за периода 2011-2016 г.

Финансирането се осигурява от програмата на LIFE+  на Европейската Комисия и фондация "А. Г. Левентис".

Документи

< Назад

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд"

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд


Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!

Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!


Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език