За проекта

EV_KHristov_1

LIFE+ проектът "Помощ за египетския лешояд" (LIFE10 NAT/BG/000152) обединява 4 природозащитни неправителствени организации от 3 страни около общата кауза - да се предотврати изчезването на египетския лешояд от Балканския полуостров:
- чрез изследване и противодействие на основните заплахи на вида;
- чрез прилагане на директни природозащитни мерки по местата за гнездене и миграционния път (охрана на гнезда, подхранване, намаляване на нелегалното ползване на отрови, обезопасяване на опасни електропреносни стълбове и др.);
- чрез индиректни природозащитни мерки (стимулиране прилагането на устойчиви земеделски практики, опазване на важни местообитания и привличане на вниманието на обществеността върху проблемите на вида).

Проектът се изпълнява на територията на България и Гърция за периода 2011-2016 г.

Финансирането се осигурява от програмата на LIFE+  на Европейската Комисия и фондация "А. Г. Левентис".

Документи

< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани