Архив новини

От До

Първи данни от теренните проучвания на популацията на египетския лешояд в Нигер

20.06.2018

„Белият лешояд“ – така местното население в Келе и района Зиндър в Нигер нарича египетския лешояд. Тази област е известна с многобройните си скали – идеално местообитание за свещената птица. Именно там екип на Фонда за опазване на Сахара ( SCF ) предприе своята първа полева мисия в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския...

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

20.06.2018

Египетският лешояд изминава близо 12,000 км по време на своята миграция от гнездовите територии до зимните си квартири и обратно, като прелита около 360 км за ден. Той е един от десетките други видове, които използват миграционния път около Червено море. Това е вторият по големина път на миграция в света след този, който свързва Северна и Южна Америка, но той крие...

Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди

19.06.2018

На 14 и 18 май в Семпрониано, Италия, се проведе семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояд. Домакин на срещата бе LIFE проектът "Мерки за опазване на египетския лешояд в Италия и Канарските острови". На семинара присъстваха експерти от  CERM – центърът за застрашени хищни птици, зоопаркът в Прага, Дирекцията за...

Ученици в Гърция разгадаха загадката на скрития египетски лешояд

15.06.2018

За шеста поредна година дейностите по символичното осиновяване на двойките египетски лешояди от учениците на петте училища в Тракия приключиха с голям успех. Важно бе не само децата, но и хората от публичния и частния сектор да се включат в инициативата, която демонстрира застрашеното състояние на този емблематичен вид и усилията за опазване на уникалната природа на...

Мост между историята и природата

11.06.2018

В неделя, 10 юни, 60 граждани от няколко града от Тракия (Комотини, Александруполис, Ксанти, Ясмос и Дадия) се срещнаха под сянката на моста "Компсатос", историческият символ на долината "Компатос",  част от Натура 2000 . Всички заедно научиха за историята на средновековния мост и за важността на редките видове хищни птици, с акцент върху египетския лешояд. По...

Първи резултати от гнездовия сезон на египетските лешояди в България и Гърция

11.06.2018

Първите резултати от мониторинга на египетските лешояди в България и Гърция показват сходна тенденция в броя на окупираните територии и броя на двойките в сравнение с 2017 г. Броят на заетите територии е 25 за България (19 в Родопите и 6 в Северна България) и 6 в Гърция (3 в Дадя, 1 в района на Компсатос и 2 в Централна Гърция) ( Фигура 1 ). Броят на двойките в Гърция...