„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

04.07.2018
  • Начало
  • Новини
  • „Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

LIFE проектът „Нова надежда за египетския лешояд“ взе участие в заключителното събитие на проекта LIFE EuroSAP - конференцията „Поглед върху миграционните пътища“, която се проведе в Природонаучния музей в Брюксел на 24 май.

Целта на LIFE EuroSAP е да се бори с най-сериозните заплахи, засягащи 16 от най-емблематичните и застрашени от изчезване видове птици в Европа. Сред тях са обикновеният буревестник, кадифената потапница, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан, гургулицата, брадатият лешояд, черният лешояд.

Международният план за действие за опазване на балканската, кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP) бе първият план, качен на онлайн платформата на BirdLife International за международни планове за действие за опазване на видове, създадена в рамките на проекта  LIFE EuroSAP. Платформата предоставя възможност за проследяване на разработването и прилагането на международни планове за действие за опазване на птиците. В нея може да намерите основни документи, линкове към онлайн бази данни, природозащитни проекти или да се свържете с хората, участващи в разработването на конкретни планове за действие.

Финализираните планове ще бъдат предадени за одобрение от Европейската комисия, от 48-ата среща на Постоянния комитет на CMS през октомври 2018 и на 8-ата среща на страните по AEWA, която ще се проведе в Южна Африка през декември тази година.

Конференцията се състоеше от серия от презентации по теми, свързани с  преглед на проекта EuroSAP, с въздействието на промените в земеползването върху популациите на птици, заплахите в морето, като съпътстващ улов, нефтени разливи и замърсяване с пластмаси, устойчив лов, многовидови планове за действие и др.

Повече подробности за проекта EuroSAP можете да намерите на интернет страницата на BirdLife International.

Назад
Следим на живо още едно семейство египетски лешояди

Следим на живо още едно семейство египетски лешояди

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка