Три белоглави лешояда отровени в Гърция

11.06.2018

Преди няколко дни Гръцкото орнитологично дружество / BirdLife Гърция (HOS) беше информирано от Фонда за дивата флора и фауна, че един от техните белоглави лешояди, снабден с GPS предавател, е останал на едно и същото място в югозападна континентална Гърция, в планините Аграфа, в продължение на няколко дни, което подсказва за смърт на птицата.

Екипът с куче за борба с отровите на HOS, заедно с директора на Националния паrк „Цумерка“ незабавно извършват разследване, по време на което са открити освен маркирания със сателитен предавател лешояд и още два мъртви белоглава лешояда с очевидни признаци на отравяне. В близост до мъртвите птици е открит труп на теле, вероятно служещо за отровна примамка. До трупа е намерена и пластмасова бутилка с бял прах и силна миризма на пестициди.

Парк „Аграфа“ е един от най-важните райони за хранене на белоглавия лешояд в Централна Гърция. Данните от сателитните предаватели, както и редовните наблюдения, показват, че значителен брой лешояди, включително птици от съседни страни, посещават планините Аграфа. Поддържането на качеството на местообитанията и продължаването на екстензивното животновъдство, традиционно практикувано в региона, е решаващ фактор за оцеляването на останалите популации на белоглави лешояди в континентална Гърция.

Въпреки това, освен незаконната употреба на отровни примамки, грабливите птици са изправени пред друга нарастваща заплаха в тази област: изграждането на вятърни паркове върху върховете на планините Аграфа, които ще нанесат непоправими щети на едно от най-важните местообитания за вида в Гърция.

Назад
Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо

Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо