Три белоглави лешояда отровени в Гърция

11.06.2018

Преди няколко дни Гръцкото орнитологично дружество / BirdLife Гърция (HOS) беше информирано от Фонда за дивата флора и фауна, че един от техните белоглави лешояди, снабден с GPS предавател, е останал на едно и същото място в югозападна континентална Гърция, в планините Аграфа, в продължение на няколко дни, което подсказва за смърт на птицата.

Екипът с куче за борба с отровите на HOS, заедно с директора на Националния паrк „Цумерка“ незабавно извършват разследване, по време на което са открити освен маркирания със сателитен предавател лешояд и още два мъртви белоглава лешояда с очевидни признаци на отравяне. В близост до мъртвите птици е открит труп на теле, вероятно служещо за отровна примамка. До трупа е намерена и пластмасова бутилка с бял прах и силна миризма на пестициди.

Парк „Аграфа“ е един от най-важните райони за хранене на белоглавия лешояд в Централна Гърция. Данните от сателитните предаватели, както и редовните наблюдения, показват, че значителен брой лешояди, включително птици от съседни страни, посещават планините Аграфа. Поддържането на качеството на местообитанията и продължаването на екстензивното животновъдство, традиционно практикувано в региона, е решаващ фактор за оцеляването на останалите популации на белоглави лешояди в континентална Гърция.

Въпреки това, освен незаконната употреба на отровни примамки, грабливите птици са изправени пред друга нарастваща заплаха в тази област: изграждането на вятърни паркове върху върховете на планините Аграфа, които ще нанесат непоправими щети на едно от най-важните местообитания за вида в Гърция.

Назад
Програма LIFE и престъпленията срещу дивата природа

Програма LIFE и престъпленията срещу дивата природа

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента