Първи резултати от гнездовия сезон на египетските лешояди в България и Гърция

11.06.2018
  • Начало
  • Новини
  • Първи резултати от гнездовия сезон на египетските лешояди в България и Гърция
© Maurice Sabatier

Първите резултати от мониторинга на египетските лешояди в България и Гърция показват сходна тенденция в броя на окупираните територии и броя на двойките в сравнение с 2017 г. Броят на заетите територии е 25 за България (19 в Родопите и 6 в Северна България) и 6 в Гърция (3 в Дадя, 1 в района на Компсатос и 2 в Централна Гърция) (Фигура 1). Броят на двойките в Гърция не се е променил през последните 5 години (5 двойки), докато в България слабо е намалял (до 25 през 2018 г.) (Фигура 2). Статутът на някои от гнездовите територии все още не е потвърден, но се очаква добър гнездови сезон и увеличение на броя на заетите територии и броя на двойките в следващата фаза на мониторинга.

 

В съответствие с положителния ефект на ресторантите за лешояди върху големия брой скитащи и неразмножаващи се птици, регистрирани през 2017 г., през 2018 г. изкуствените площадки за подхранвание продължават да привличат скитащи птици, които са от решаващо значение за оцеляването на популацията на вида в България и Гърция. Досега са наблюдавани пет различни птици по време на хранене на площадката в Студен Кладенец (поддържана в момента от LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“) и още две в ресторантите за лешояди в Кресна и Котел (поддържани от ФДФФ, Зелени Балкани и ДЗХП в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“). Сред всички тези прелитащи птици е и Иляз – единственият оцелял от египетските лешояди, маркирани със сателитни предаватели през 2012 г. След като няколко дни се храни на площадката на Студен Кладенец, Иляз се отправи към Северна Гърция, района на Компсатос,  където намери партньор. Двете птици възстановяват една изоставена гнездова територия в тази част на Гърция – прекрасна новина за изчезващия вид!

 

През 2018 г. в съответствие с нашата дългосрочна програма за осигуряване на безопасна храна за египетския лешояд в България, ще поддържаме най-малко 7 двойки в ресторантите за лешояди и още 8 двойки с индивидуална схема за допълнително подхранване (60% от популацията на египетския лешояд в България). В Гърция ще работят няколко площадки за подхранване, за да покрият почти цялата популация, останала в страната.

 

3-table.jpg

Фигура 1: Брой на заетите територии (2012 -2018)

 

2-table.jpg

Фигура 2: Брой двойки (2012 -2018)

Назад
Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо

Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо