Мост между историята и природата

11.06.2018

В неделя, 10 юни, 60 граждани от няколко града от Тракия (Комотини, Александруполис, Ксанти, Ясмос и Дадия) се срещнаха под сянката на моста "Компсатос", историческият символ на долината "Компатос",  част от Натура 2000 . Всички заедно научиха за историята на средновековния мост и за важността на редките видове хищни птици, с акцент върху египетския лешояд.


По време на активни игри участниците се докоснаха до природата близо до брега на реката. Със здраво стиснати ръце, те не оставиха никаква заплаха да разчупи кръговете на съвместното съществуване на човека и природата. Съжителството, от което наследихме паметниците на културата и биоразнообразието и които сме призвани да опазим за бъдещите поколения.


Събитието се проведе в сътрудничество с Дирекция  „Антиките на Родопите" и в рамките на инициативата „Зелени културни маршрути 2018" на Министерството на културата.

Назад
Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо

Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо