Алианс срещу незаконното използване на отровни примамки в Епир

07.03.2018
  • Начало
  • Новини
  • Алианс срещу незаконното използване на отровни примамки в Епир

В Янина, Гърция, се проведе семинар, посветен на незаконното използване на отровни примамки в Епир.  Целта на семинара бе планиране на превенция и борба с отровите в дивата природа, чрез разработване на наръчник за процедури, насочен към институции и органи на властта в региона.

В Гърция незаконното използване на отровни примамки доведе до драматичен спад в популациите на хищните птици и особено в тези на лешоядите.

Семинарът бе организиран от Гръцкото орнитологично дружество (HOS) и Министерството на дивата природа и дивеча в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“. Виктория Саравия и Харитакис Папайоаноу от HOS представиха резултатите от предишния LIFE проект „Помощ за египетския лешояд“, както и бъдещите дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на новия, с акцент върху борбата с отровите в региона на Янина. От Министерството на регионалното развитие и храните представиха онлайн предписание за пестициди и как контролът може да предотврати незаконния трафик. Презентацията бе от изключително значение, тъй като повечето отровни примамки се правят от пестициди, чиято употреба е забранена от закона. Представена бе и специфична рамка от действия, които могат да служат като наръчник на местните власти с цел намаляване на незаконното използване на отровни примамки.

Назад
Програма LIFE и престъпленията срещу дивата природа

Програма LIFE и престъпленията срещу дивата природа

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента