Мониторинг на миграцията на египетски лешояди на остров Антикитира в Гърция 2017

26.02.2018
  • Начало
  • Новини
  • Мониторинг на миграцията на египетски лешояди на остров Антикитира в Гърция 2017
© HOS/Petros Petrou

Нов технически доклад, създаден в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, представя данните от мониторинга на египетските лешояди на остров Антикитира в Гърция, проведен през август и септември, 2017 г.

Остров Антикитира се намира на 17 км югоизточно от о. Крит и е еднo от най-важните места за мигриращите хищни птици, които се възползват от въздушните течения над острова, за да наберат височина преди да продължат пътуването си до Африка. Островът се използва от птиците и за храна и почивка по време на миграцията.

Между 17 август и 30 септември 2017 г.  се проведе мониторинг на мигриращите грабливи птици над острова, по време на който бяха регистрирани общо 2064 грабливи птици от 21 вида и 237 други реещи се птици от четири вида. Сред наблюдаваните видове имаше и два египетски лешояда , като едната птица бе млада (нулевогодишна), а другата – подрастваща (на няколко години). И двете птици са наблюдавани на 13 септември между 14:00 и 15:00 часа.

Египетският лешояд редовно преминава през остров Антикитира по време на есенната си миграция като всички наблюдавани птици най-вероятно принадлежат на гръцката и балканската популация на вида. Островът е важно място на струпване на египетски лешояди по време на дългия полет до Африка.

Мониторингът на миграцията на египетските лешояди над Антикитира, провеждан през последните пет години от Гръцкото орнитологично дружество (HOS,) показва намаление в числеността на преминаващите индивиди -  тенденция, огледална на тази в популацията на вида в Гърция и на Балканите.

 

Може да намерите пълния доклад тук.

Назад
Програма LIFE и престъпленията срещу дивата природа

Програма LIFE и престъпленията срещу дивата природа

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента