Профилактика и подготовка на египетските лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани за новия размножителен сезон

21.12.2017
  • Начало
  • Новини
  • Профилактика и подготовка на египетските лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани за новия размножителен сезон
© Зелени Балкани

Всяка година, в края на размножителния сезон на птиците и преди началото на следващия, екипът ветеринарни специалисти на Спасителния център на Зелени Балкани провежда задължителен профилактичен преглед на пернатите му обитатели.

Сред прегледаните бяха и египетските лешояди, живеещи в Спасителния център. Седемте птици, две от които вече оформена двойка, бяха претеглени, обстойно прегледани и обезпаразитени, а клетките – почистени и дезинфекцирани.

За щастие всички птици бяха в добро състояние и готови да посрещнат зимата и предстоящия размножителен сезон.

Профилактичните прегледи на постоянните обитатели на Центъра са много важни. Те помагат на екипа да следи здравословното състояние на над тристата постоянни обитатели на Центъра и да реагира своевременно, ако се констатира някакъв проблем. От друга страна това е и възможност за поддръжка на волиерите, домове на птиците, нещо, което е от особена важност за доброто здраве на обитателите ни.

От тази година Зелени Балкани е партньор  в международен проект  „Нова надежда за египетския лешояд“, в който са включени и египетските лешояди в Спасителния център.

© Зелени Балкани
© Зелени Балкани
Назад
Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани с второ яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани с второ яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!