Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

26.07.2017
  • Начало
  • Новини
  • Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото „Предотвратяване на трафика на защитени видове птици“ вече ще бъде от полза и на митнически служители, гранични ветеринарни лекари и и институции в Албания. Преводът и адаптацията за Албания се извършиха в рамките на CEPF проекта „Земя на орли и замъци“, но дейността е продължение на добра практика от LIFE проека „Помощ за египетския лешояд“.

Наръчникът ще бъде разпространяван в митници (Националната агенция за защитени територии в Албания), Инспектората по околната среда, местната полиция в селата, където гнездят египетски лешояди, Министерството по околната среда, Министерството на земеделието, Министерството на търговията, сред местни и национални природозащитни организации, Националната библиотека в Албания, училища и др.

Помагалото е създадено с цел да улесни и подпомогне ежедневната работа на митническите служители и граничните ветеринарни лекари в тяхната работа по предотвратяването на незаконния трафик и търговия със защитени видове птици. Акцент са видовете дневни грабливи птици, които са обект на такъв вид противозаконна дейност. То включва кратко описание на законодателството, регулиращо търговията на редки видове; кратко описание на най-честите начини и техники, използвани за укриване и пренасяне на животни; практически насоки за бързи действия, както и кратък определител на основните видове дневни грабливи птици, сови и пойни птици, обект на трафик.

Наръчникът бе създаден от Българското дружество за защита на птиците през 2013 г. в рамките на LIFE проектите „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” и „Помощ за египетския лешояд“.

Помагалото е налично на български, гръцки и албански език.

Назад
Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Струпване на скитащи се египетски лешояди на площадката за подхранване на Студен кладенец, България

Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо

Млади египетски лешояди от eвропейски зоопаркове ще бъдат освободени в България чрез метода на изкуственото гнездо