Пътуване към спасението

18.01.2017

Новият филм на WWF Гърция, създаден в рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“, е посветен на усилията и отдадеността на младите хора в Гърция, които се включиха активно в опазването на най-застрашената птица в страната – египетския лешояд.

Пътуването започна преди 4 години, когато ученици от училищата в Еврос и Родопи решиха да помогнат на екипа на WWF Гърция в опазването на тази емблематична птица. 300 ученици от 5 училища взеха участие в символичното осиновяване на двойки египетски лешояди в Тракия, които гнездят в близост до селата им. Целта на това осиновяване бе повишаване на осведомеността на местните хора за вида.

През тези четири години учениците активно и с творчески подход се стараеха да привличат вниманието на местните хора към състоянието на египетския лешояд и нуждата от неговото опазване. Това те осъществяваха чрез дейности на открито – раздаване на информационни материали, рисуване на стенописи, поставяне на информационни табели, протестни шествия по улиците с призиви за опазването на вида и биоразнообразието и против използването на отрови.

Но пътуването на младите хора не свършва дотук, техните усилия продължават! Екипът на проекта изказва своята сърдечна благодарност на тези деца за уникалния начин, по който представиха египетския лешояд и отправиха молба към света за неговото спасение!

за повече информация виж тук
Топ новини
Архив новини
Видео
Видео архив
Пътуване към спасението
Полезни връзки