Гласувайте за „Помощ за египетския лешояд“ за престижната награда на публиката „Натура 2000“

10.04.2018

Египетският лешояд - свещената птица с индиански профил. 5 години следяхме полетa му и посветихме време, усилия и надежди да го направим безопасен. И продължаваме.

Помогнете ни да дадем още по-голяма гласност на един световно застрашен вид, който тихо отлита от света ни. Дайте своя глас за проекта, създаден, за да го опази : „Помощ за египетския лешояд“, за престижната награда „Натура 2000“ като последвате линка: http://natura2000award-application.eu/finalist/3520


Египетският лешояд, единственият далечен мигрант сред събратята си в Европа, е източник на митове и легенди в местния фолклор на Балканите и почитан като свещена птица в Африка. Но поради многобройни заплахи като отравяне, електрически удар от опасни електропроводи, директно преследване и безпокойство, загуба на местообитания, видът днес е доведен до ръба на изчезването. Единственият начин да се спаси тази харизматична птица е чрез многонационално и многоинституционално сътрудничество.

През 2011 г. четирима партньори – Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Гръцкото орнитологично дружество (HOS),  WWF Гърция и  Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) обединихме усилия за прекратяване на спада в популацията на египетския лешояд на Балканите. Като взехме под внимание неговата природа на далечен мигрант, ние предприехме стъпки за разширяване на трансграничния подход към други страни, разположени по миграционния път на вида.

Част от най-значимите дейности и резултати от проекта са:

  • Обучихме 178 митничари в България и Гърция за работа по случаи на престъпления срещу природата;
  • Помогнахме на над 1400 земеделски стопани да кандидатстват за агроекологични плащания, в резултат на което Близо 100 000 хектара пасища в рамките на екологичната мрежа Натура 2000 се управляват в ползва на египетския лешояд;
  • Съвместната работа допринесе за изолирането на над 400 опасни електрически стълба за египетските лешояди в Гърция и България, както и за обезопасяването на най-опасната електрическа линия за вида – тази в Судан;
  • Изготвихме първата за Гърция Национална стратегия за борба с отровите - враг №1 за лешоядите навсякъде по света;
  • На международно равнище проектът успя да постигне плодотворно трансгранично сътрудничество, като най-ясният пример е създаването на Плана за опазване на Балканската и Централноазиатската популации на египетския лешояд по пътя им на миграция (EVFAP), който е ключов компонент от Многовидовия план за опазване на лешоядите в Африка и Евразия (Vulture MsAP). Този документ е кулминацията на повече от две години работа и сътрудничество между 26 страни по протежението на миграционния път на вида и е от жизненоважно значение за бъдещето на египетския лешояд.

 

Всеки един глас е важен за нас. Подкрепата на хората е есенцията в опазването не само на египетския лешояд, но и на природата като цяло. Моля, подпишете и предайте нататък: http://natura2000award-application.eu/finalist/3520

 

 

за повече информация виж тук
Топ новини
Архив новини

Видео в реално време

Видео
Видео архив
Полезни връзки