Дейности

Дейностите по проекта най-общо могат да бъдат разделени на научно-изследователски,
природозащитни и комуникационни. Макар с различни насочености  (събиране и анализиране
на информация или реализиране на конкретни консервационни действия) всички те се обединяват
в постигането на основната цел по проекта – предотвратяване стремглавото намаляване на
египетските лешояди в България и Гърция. Вярваме, че само така можем да повлияем положително
на цялата балканска популация на вида.
В отделните подменюта може да прочетете повече за всяка една от тях.


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници