Дейности

Дейностите по проекта най-общо могат да бъдат разделени на научно-изследователски,
природозащитни и комуникационни. Макар с различни насочености  (събиране и анализиране
на информация или реализиране на конкретни консервационни действия) всички те се обединяват
в постигането на основната цел по проекта – предотвратяване стремглавото намаляване на
египетските лешояди в България и Гърция. Вярваме, че само така можем да повлияем положително
на цялата балканска популация на вида.
В отделните подменюта може да прочетете повече за всяка една от тях.


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел