Дейности

Дейностите по проекта най-общо могат да бъдат разделени на научно-изследователски,
природозащитни и комуникационни. Макар с различни насочености  (събиране и анализиране
на информация или реализиране на конкретни консервационни действия) всички те се обединяват
в постигането на основната цел по проекта – предотвратяване стремглавото намаляване на
египетските лешояди в България и Гърция. Вярваме, че само така можем да повлияем положително
на цялата балканска популация на вида.
В отделните подменюта може да прочетете повече за всяка една от тях.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани