Семинар в Турция 2017

© Doğa Derneği

Между 6 и 7 октомври в Бейпазар, Турция, се проведе международен семинар по LIFE проект „Нова надежда за египетския лешояд“. Организатор на семинара бе Асоциация Природа/BirdLife Турция (DD) като целта му бе да се обмени информация и опит относно статуса, заплахите и природозащитните практики за опазването на египетския лешояд. В него взеха участие 15 души от 5 държави - представители на БДЗП, Асоциация Природа/BirdLife Турция (DD), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF Гърция, Орнитологичният изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), BirdLife Африка, Меморандумът за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF), на Анатолийския университет и на Университетът Мехмет Акиф Ерсой.

Неслучайно Турция бе избрана като страна – домакин на семинара - тя приютява значителна гнездова популация на египетския лешояд, която се оценява се на над 1000 двойки. Програмата започна с теренна обиколка за наблюдение на птици, по време на която бяха наблюдавани три от четирите вида европейски лешояди, и продължи с редица презентации, посветени на представянето на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, на Плана за действие за опазване на балканската и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път (EVFAP), на отровните примамки на Балканите и на дейността на екипите с кучета за борба с отровите в Гърция, на работата по предотвратяване на изчезването на лешоядите в Израел, на състоянието на белоглавия лешояд в Турция и др.

Документи

< Назад

Първи данни от теренните проучвания на популацията на египетския лешояд в Нигер

Първи данни от теренните проучвания на популацията на египетския лешояд в Нигер


Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента

Идентифициране на критични места от миграционния път на египетския лешояд през три континента


Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди

Семинар, посветен на обмена на опит и добрите практики при отглеждането на затворено на египетски лешояди