Водни бариери

water

Снимка: Torsten Prohl

Повечето реещи се птици, включително и египетския лешояд мигрират предимно над сушата, избягвайки откритите морски пространства. Нагрятият приземен въздушен слой се издига, формирайки топли въздушни течения (термали), които птиците използват, за да набират височина. Над моретата не се образуват термали и лешоядите са принудени да използват предимно активен махов полет, което им коства много енергия. Изтощени от дългия полет птиците често стават жертва на морето. Като места за почивка нерядко се използват различни плавателни съдове. Дори малки островчета са достатъчни, за формирането на топли въздушни течения, които помагат на лешоядите да преодолеят водната бариера. Най-често жертви на морето стават младите и неопитни птици.


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници