Трафик

Търговията с диви животни е незаконна дейност, която нанася незаличими щети върху популациите на редица застрашени видове по целия свят. Жертва на това престъпно деяние става и египетския лешояд. През България и Гърция нелегално се пренасят препарирани екземпляри за страни от Западна Европа. Обект на посегателство са не само възрастните, но и младите както и яйцата на световнозастрашения вид. Това оказва неблагоприятен ефект и е предпоставка за намаляване на неговата численост. Египетския лешояд е защитен от закона и посегателствата срещу него се наказват с цялата му тежест.

traffic


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани