Трафик

Търговията с диви животни е незаконна дейност, която нанася незаличими щети върху популациите на редица застрашени видове по целия свят. Жертва на това престъпно деяние става и египетския лешояд. През България и Гърция нелегално се пренасят препарирани екземпляри за страни от Западна Европа. Обект на посегателство са не само възрастните, но и младите както и яйцата на световнозастрашения вид. Това оказва неблагоприятен ефект и е предпоставка за намаляване на неговата численост. Египетския лешояд е защитен от закона и посегателствата срещу него се наказват с цялата му тежест.

traffic


< Назад

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд"

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд


Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!

Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!


Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език