Трафик

Търговията с диви животни е незаконна дейност, която нанася незаличими щети върху популациите на редица застрашени видове по целия свят. Жертва на това престъпно деяние става и египетския лешояд. През България и Гърция нелегално се пренасят препарирани екземпляри за страни от Западна Европа. Обект на посегателство са не само възрастните, но и младите както и яйцата на световнозастрашения вид. Това оказва неблагоприятен ефект и е предпоставка за намаляване на неговата численост. Египетския лешояд е защитен от закона и посегателствата срещу него се наказват с цялата му тежест.

traffic


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел