Трафик

Търговията с диви животни е незаконна дейност, която нанася незаличими щети върху популациите на редица застрашени видове по целия свят. Жертва на това престъпно деяние става и египетския лешояд. През България и Гърция нелегално се пренасят препарирани екземпляри за страни от Западна Европа. Обект на посегателство са не само възрастните, но и младите както и яйцата на световнозастрашения вид. Това оказва неблагоприятен ефект и е предпоставка за намаляване на неговата численост. Египетския лешояд е защитен от закона и посегателствата срещу него се наказват с цялата му тежест.

traffic


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници