Планините Цаманта, Филиатон, Фармаковуни и Мегали Рахи

Планините Цаманта, Филиатон, Фармаковуни и Мегали Рахи
Национално име: Ori Tsamanta, Filiaton, Farmakovouni kai Megali Rachi

Местоположение
Районът се намира на север от префектура Теспротия, на границата с Албания.
 
Ландшафт и биоразнообразие
В районите с ниска надморска височина преобладават храстови формации и широколистни гори, докато по-високите надморски височини са покрити от обширни пасища и редки иглолистни насаждения. В района се срещат също и скалисти оголвания, отвесни скали и ждрела, които допринасят значително за разнообразието на местообитанията.
Значение
Областта е важна за хищните птици. Важни видове птици в района са: Ciconia nigra, Falco naumanni, Falco biarmicus, Falco Peregrinus, Neophron percnopterus, Circaetus gallicus, Aquila heliaca, Aquila chrysaetos и Hieraaetus fasciatus.

Поминък
Човешките дейности включват животновъдство, горско и селско стопанство.

Заплахи
Основната заплаха е изоставянето на традиционната употреба на земята, особено на екстензивно животновъдство, което доведе до залесяване на откритите площи и намаляване на наличието на храна за грабливите птици. Освен това незаконното използване на отровни примамки има пряко въздействие върху лешоядите, а пътното строителство и незаконния  лов допълнително влошават стойността на района за орнитофауната.

Природозащитен статус
•    SPA: GR2120009 Ori Tsamanta, Filiaton, Farmakovouni, Megali Rachi (19,854 ha, 99 %)
•    WR: Agion Panton, Platanou, Kokkinolithariou, Agiou Nikolaou, Kato Xechorou, Keramitsas, Kryoneriou Dimou Filiaton (1.710 ha, 8 %), Ampelonas, Vavouriou, Mileas Dimou Filiaton (1.673 ha, 8 %), Panagia Kourouza - Makralexi (Lavdanis - Ag. Marinas) (1.378 ha, 6 %)


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани