НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Научно-изследователските дейности ни помагат да научим повече за биологията и екологията на египетския лешояд и най-вече - да разберем кои са основните заплахи за вида. Те поставят една солидна основа за по-добро планиране и реализиране на директните природозащитни и  комуникационни дейности във връзка с опазването на  този световно застрашен и изключително полезен за планетата вид.

 


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани