НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Научно-изследователските дейности ни помагат да научим повече за биологията и екологията на египетския лешояд и най-вече - да разберем кои са основните заплахи за вида. Те поставят една солидна основа за по-добро планиране и реализиране на директните природозащитни и  комуникационни дейности във връзка с опазването на  този световно застрашен и изключително полезен за планетата вид.

 


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници