Отравяне

Консумирането на отровна храна е една от основните заплахи за оцеляването на египетския лешояд. Използването на разнообразни хранителни източници го прави особено уязвим към този вид вредно въздействие. В търсене на храна лешоядите често посещават сметища, което ги излага на риск от приемане на отровна или замърсена с опасни вещества храна. Залагането на отровни примамки за борба с хищниците е друг проблем, който все още търси своето решение. Употребата на родентициди и инсектициди в земеделието поразява гризачи и насекоми, които са част от дневното меню на беловласия старейшина. Натрупването на тези отровни вещества в организма на лешоядите може да се окаже летално за тях. С интензификацията в животновъдството все по-широко се използват антибиотици за лечение на домашните животни. Системното им приемане намалява имунитета на лешоядите, а това нерядко води до смърт.

poisoning

Снимка: Волен Аркумарев


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани