Отравяне

Консумирането на отровна храна е една от основните заплахи за оцеляването на египетския лешояд. Използването на разнообразни хранителни източници го прави особено уязвим към този вид вредно въздействие. В търсене на храна лешоядите често посещават сметища, което ги излага на риск от приемане на отровна или замърсена с опасни вещества храна. Залагането на отровни примамки за борба с хищниците е друг проблем, който все още търси своето решение. Употребата на родентициди и инсектициди в земеделието поразява гризачи и насекоми, които са част от дневното меню на беловласия старейшина. Натрупването на тези отровни вещества в организма на лешоядите може да се окаже летално за тях. С интензификацията в животновъдството все по-широко се използват антибиотици за лечение на домашните животни. Системното им приемане намалява имунитета на лешоядите, а това нерядко води до смърт.

poisoning

Снимка: Волен Аркумарев


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел