Бракониерство

Незаконният отстрел е сред основните заплахи, водещи до намалявене числеността на египетския лешояд. До 70-те години на миналия век е било възприето схващането, че всички хищни птици са „вредни“, а тяхното преследване и убиване е насърчавано. Въпреки че са били защитени, голям брой египетски лешояди също са станали жертва на браконерство. Днес посегателствата срещу световнозастрашения вид са главно поради ниска екологична култура или с цел препариране и износ. Друг сериозен проблем, който нанася големи щети върху дивата популация на вида е ограбването на яйца и малки от гнездата. Египетският лешояд е защитен вид и посегателствата срещу него се наказват от закона.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани