Причини за смъртност

Египетският лешояд е една от най-бързо намаляващите видове птици в света. Днес оцеляването на беловласия старейшина се превръща в истинско изпитание. Със своята дейност човек променя условията на околната средата, създавайки многобройни рискове за живота на лешоядите. Причините за високата смъртност на световнозастрашения вид могат да се търсят както в гнездовите територии така и по миграционните пътища и в местата за зимуване. Отровите са основен фактор, причиняващ смъртност сред египетските лешояди. Приемането на отровена или замърсена с вредни вещества храна отнема живота както на възрастните така и на младите птици. От друга страна имунитета на лешоядите силно намалява при консумация на третирани с антибиотици домашни животни, което е предпоставка за развитието на опасни болести.

threats

Снимка: Torsten Prohl

Браконерския отстрел  и ограбването на гнездата също имат първостепенно значение за намаляването на световнозастрашения вид. Със своето присъствие в близост до гнездата човек може да причини безпокойство и лешоядите да оставят за дълго време своите яйца и малки незащитени. Това се оказва пагубно за младото поколение. Сериозен риск за живота на лешоядите крие и опасната електропреносна мрежа. Основните заплахи за египетския лешояд по миграционните пътища и в зимните квартири до голяма степен са идентични с тези в гнездовите територии, но са необходими още допълнителни проучвания за планиране на конкретни дейности, целящи ефективното опазване на вида.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани