Кратък отчет за проекта

Снимка: Д. Вавилис

Мисията на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ (2011-2016) бе да предотврати изчезването на египетския лешояд от България и Гърция. Мерките и дейностите, осъществени в рамките на проекта, бяха фокусирани върху главните и най-критични заплахи за вида и в двете страни: незаконната употреба на отровни примамки, токов удар от необезопасени електрически стълбове, унищожаване на местообитания, безпокойство и бракониерство.

Краткият отчет накратко представя главните постижения на проекта.

Документи

< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани