ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ


Тези дейности са същността на работата ни по вида, тъй като чрез тях се стремим да предотвратим изчезването му от България и Гърция. До голяма степен те се основават на проведените конкретни научно-изследователски проучвания по проекта.  Чрез тях оказваме пряко влияние на доказаните реално съществуващи заплахи като  отрови, бракониерство, безпокойство, липса на храна и др.


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници