ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ


Тези дейности са същността на работата ни по вида, тъй като чрез тях се стремим да предотвратим изчезването му от България и Гърция. До голяма степен те се основават на проведените конкретни научно-изследователски проучвания по проекта.  Чрез тях оказваме пряко влияние на доказаните реално съществуващи заплахи като  отрови, бракониерство, безпокойство, липса на храна и др.


< Назад

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд"

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд


Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!

Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!


Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език