ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ


Тези дейности са същността на работата ни по вида, тъй като чрез тях се стремим да предотвратим изчезването му от България и Гърция. До голяма степен те се основават на проведените конкретни научно-изследователски проучвания по проекта.  Чрез тях оказваме пряко влияние на доказаните реално съществуващи заплахи като  отрови, бракониерство, безпокойство, липса на храна и др.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани