Загуба на местообитания

Гнездовите територии, които заемат египетските лешояди трябва да отговарят на редица условия. Това са райони с изобилие на храна и достатъчно скали с подходящи гнездови ниши. Добрите ловни територии се характеризират с отворен хълмист релеф със запазено традиционно екстензивно животновъдство и богатство на диви животни като костенурки, таралежи, лалугери, зайци и сърни. Разораването на пасищата и ливадите, интензификацията в животновъдството, разработването на кариери и изграждането на инфраструктурни обекти, соларни и ветроенергийни паркове са сред основните причини водещи до загубата на местообитания и влошаване качеството на средата. Така египетските лешояди са принудени да напуснат територии, които са обитавали в продължение на десетки години. Осъществяването на антропогенна дейност в близост до гнездата също може да прогони птиците и да стане причина за гнездови неуспех. Като места за нощувка лешоядите често използват стари сухи дървета, които в резултат на природни явления или човешка намеса биват унищожавани. Всички тези фактори оказват неблагоприятен ефект върху дивата популация на египетския лешояд.

destruction

Снимка: Добромир Добрев


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани