Най-често задавани въпроси

1

Винаги сме знаели, че сме особняци за повечето хора. Много от тях не разбират защо работим точно това и каква е ползата от безкрайните усилия, които влагаме в нашата  кауза. В тази секция сме поместили някои от най-често задаваните ни въпроси касаещи лешоядните птици и природата като цяло. Под тях ще намерите нашите кратки отговори.

1. Какъв е основният мотив на природозащитните движения?

Да съхранят природното богатство, да запазят облика на нашия истински дом – планетата Земя. Всеки жив организъм и природните местообитания на планетата има право на съществуване. Човек има силата и властта да ги унищожава ,но дали има правото да го прави?

2. Има ли практична полза за човека съществуването на лешоядите или защо опазвате точно лешоядите?

Даваме отговор с пример от Индия. Ако има страна в света, където лешоядите са наистина многобройни, то това е тя. През последните 15 години, обаче, благодарение използването на един лекарствен продукт диклофенак и негови производни птиците поголовно измряха. Последиците – масово размножаване на бездомни кучета, бум на паразитните заболявания пренасяни от тях. Държавата търси скъпоструващи решения за справяне с проблема.  Връзката тук е, че  лешоядите са безплатна въздушна „служба” по почистването на органични отпадъци, като по този начин ограничават хранителната база за много наземни хищници и не позволяват тяхното неконтролируемо размножаване.

3. Ценни ли са лешоядите от гледна точка на науката?

Често науката се вдъхновява от многообразните същества на планетата ни и техните способности и приспособления за оцеляване. Ежегодно изследвания откриват в тропическите гори вещества с удивителни лечебни качества; някои видове охлюви са обект на изследвания свързани с регенерацията на тъкани клетки; акулите не развиват тумори; има земноводни, които буквално „възкръсват“ след минусови температури. Уникалното при лешоядите е механизмът, който са изградили в еволюционен аспект, за да неутрализират вредното въздействие на вредни бактерии и други патогени, които приемат с храната. Не е познат друг жив организъм с толкова висока киселинност на стомашните сокове. Ние не знаем колко полезни за човечеството могат да бъдат видовете докато не ни потрябва решението на проблем „заключен“ в тях. А науката няма как да ги изследва ако са изчезнали.

4.Какво е значението на лешоядите за екологичното равновесие в природата?

Всеки жив организъм има своята роля при поддържане равновесието в природата. Често загубата дори на един вид нарушава крехкия й баланс. Много от последиците стават видими след дълъг период от време и затова понякога ние не осъзнаваме колко важни и отговорни са действията ни в настоящия момент. Лешоядите са естествен ограничител на болести, зарази и епидемии. Само изчезването им от континента Африка би имало катастрофални последици за здравето на населението, добитъка и дивите животни там.

5.Могат ли лешоядите да допринесат за икономиките на местните общности?

Когато един ресурс има ограничено количество и разпространение то неговата стойност неминуемо расте. Днес  говорим за златото и петрола като подсигуряващи бъдещето икономически фактори, а забравяме биоразнообразието. Биоразнообразието е природно наследство на всеки човек. То не е притежание на компании и корпорации (точно за това са повечето борби на природозащитните организации). Така, че спасяването на всеки застрашен от изчезване вид е съхраняване на национално богатство за обикновения човек. В пооредялата ни дива природа орли, вълци и лешояди могат да бъдат важни туристически обекти и да донасят приходи на местното население. Ако не вярвате - посетете град Маджарово.

6. Какво може да направи всеки от нас, за да подпомогне каузата?

Принципно ако всеки един човек не застрашава с действията си съществуването на дивата природа той вече допринася за нашата кауза.

 

7. А, ако желанията му се простират по-надалеч?

Тогава:  

-         Активно подкрепяйте природозащитните организации в техните усиля за опазване биоразнообразието, здравето и поминъка на местните хора.

-         Проучете добре НПО сектора – не всички с „еко“, „био“ и „природа“ в името си задължително работят за тях. Някои са чисто фиктивни с икономически интереси.

-         Станете „посланици“ на про-еколгичното мислене в обкръжението си и отстоявайте идеите за биоразнообраие, право на живот на всички видове, чиста и здравословна среда за живот на хората.

-         Бъдете активни и информирани, не подценявайте силата на гражданското общество.

-         Пътувайте! Опознайте уникалната природа на страната ни и всички редки видове.

-         Подкрепяйте местното производство, особено ако то е екологично чисто.

-         Станете член и доброволец към НПО сектора и сами преценете как с вашите умения и познания можете да помогнете на идеята, която ни обединява.

-         Осъзнайте, че всяко човешко действие има последствия!

-         Ако имате възможност, дарете средства за образователни и директни природозащити дейности, като работа с деца от местните общности, охрана на гнезда на египетски лешояди, подхранване и други.

-         Подкрепяйте екологичното земеделие и екстензивното пасищното животновъдство – то дава качествена продукция и здраве за нас – хората, работа за местните общности и е изключително благоприятно за дивата природа (в сравнение с плановото моноблоково земеделие).

 

 


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани