Иляз постави нов рекорд за балканските египетски лешояди

Иляз постави нов рекорд за балканските египетски лешояди


Съдбата на маркираните със сателитни предаватели египетски лешояди от Балканите

Съдбата на маркираните със сателитни предаватели египетски лешояди от Балканите


БДЗП допринесе за изготвяне на план за действие за опазване на лешоядите в Евразия и Африка

БДЗП допринесе за изготвяне на план за действие за опазване на лешоядите в Евразия и Африка