Затварянето на сметища няма краткосрочен ефект върху гнездящата популация на египетския лешояд в Турция

Затварянето на сметища няма краткосрочен ефект върху гнездящата популация на египетския лешояд в Турция


Резултати от гнездовия сезон на египетския лешояд в България и Гърция за 2017

Резултати от гнездовия сезон на египетския лешояд в България и Гърция за 2017


Важна стъпка в международните усилия за опазване на лешоядите в Африка и Евразия

Важна стъпка в международните усилия за опазване на лешоядите в Африка и Евразия