Египетският лешояд и царството на огнените искри

Египетският лешояд и царството на огнените искри

Автор: Николай Терзиев

Редактор: Александър Маринов - Санчо

Илюстрации и оформление: Яна Казакова

Документи

< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници