План за действие по пътя на миграция

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БАЛКАНСКАТА И ЦЕНТРАЛНО-АЗИАТСКАТА ПОПУЛАЦИЯ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД ПО МИГРАЦИОННИЯ МУ ПЪТ (EVFAP)              

p15721.jpg

                      © Torsten Prohl

Цел

Опазване на Балканската, Кавказката и Централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път (EVFAP).

Обхват

•    Балканският полуостров
•    Кавказкият и Централно-азиатският регион
•    Близкия Изток
•    Африка

Период

На развитие: август 2014 – декември 2016

На осъществяване: 2016-2020

Подход

FAP е разработен от международна мрежа от експерти по египетския лешояд в рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ и Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU) на базата на наличните данни за обхвата на миграционния път на египетския лешояд, районите за установяване на вида, неговите местообитания и най-вероятните заплахи, пред които е изправен по пътя на миграция и местата за зимуване.

Финалната версия на плана може да бъде изтеглена от тук.

Документи

< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел