План за действие по пътя на миграция

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БАЛКАНСКАТА И ЦЕНТРАЛНО-АЗИАТСКАТА ПОПУЛАЦИЯ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД ПО МИГРАЦИОННИЯ МУ ПЪТ (EVFAP)              

p15721.jpg

                      © Torsten Prohl

Цел

Опазване на Балканската, Кавказката и Централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път (EVFAP).

Обхват

•    Балканският полуостров
•    Кавказкият и Централно-азиатският регион
•    Близкия Изток
•    Африка

Период

На развитие: август 2014 – декември 2016

На осъществяване: 2016-2020

Подход

FAP е разработен от международна мрежа от експерти по египетския лешояд в рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ и Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU) на базата на наличните данни за обхвата на миграционния път на египетския лешояд, районите за установяване на вида, неговите местообитания и най-вероятните заплахи, пред които е изправен по пътя на миграция и местата за зимуване.

Финалната версия на плана може да бъде изтеглена от тук.

Документи

< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани