Разпространение

Египетският лешояд е индо-африкански вид. Обитава обширни територии от Индийския и Арабския полуостров,  през необятните степи на Централна Азия и откритите хълмисти райони на Южна Европа до горещите пясъци на Африка. Изправен пред прага на изчезване днес египетският лешояд стеснява своя ареал на разпространение. В миналото се е окачествявал като често срещан вид на територията на цяла България като гнездене е установено дори по тепетата в Пловдив. Днес една от най-сигурните крепости на вида са Източните Родопи. Все още се среща в Русенски Лом, Провадийско-Роякското плато както и Източна Стара планина.

map


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани