Разпространение

Египетският лешояд е индо-африкански вид. Обитава обширни територии от Индийския и Арабския полуостров,  през необятните степи на Централна Азия и откритите хълмисти райони на Южна Европа до горещите пясъци на Африка. Изправен пред прага на изчезване днес египетският лешояд стеснява своя ареал на разпространение. В миналото се е окачествявал като често срещан вид на територията на цяла България като гнездене е установено дори по тепетата в Пловдив. Днес една от най-сигурните крепости на вида са Източните Родопи. Все още се среща в Русенски Лом, Провадийско-Роякското плато както и Източна Стара планина.

map


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел