Разпространение

Египетският лешояд е индо-африкански вид. Обитава обширни територии от Индийския и Арабския полуостров,  през необятните степи на Централна Азия и откритите хълмисти райони на Южна Европа до горещите пясъци на Африка. Изправен пред прага на изчезване днес египетският лешояд стеснява своя ареал на разпространение. В миналото се е окачествявал като често срещан вид на територията на цяла България като гнездене е установено дори по тепетата в Пловдив. Днес една от най-сигурните крепости на вида са Източните Родопи. Все още се среща в Русенски Лом, Провадийско-Роякското плато както и Източна Стара планина.

map


< Назад

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд"

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд


Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!

Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!


Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език