Биология

Египетският лешояд обитава отворени хълмисти и нископланински територии. Гнезди основно на скали и скални стени, нерядко и в близост до населени места. Гнездата си разполага в скални ниши, площадки, цепнатини. Едно гнездо обикновено се използва в продължение на няколко години. Моногамен вид, който в Древен Египет се е смятал за символ на родителските грижи. 

 biology
 
Египетският лешояд е мигриращ вид. През септември младите и възрастните птици отлитат на юг и прекарват зимните месеци в Африка. През пролетта птиците изминават хиляди километри по обратния път към дома. Двойките се завръщат в гнездовите територии през март-април и се залавят с ремонт на гнездото, като и двете птици участват в него. Първо изграждат неговата основа като използват различни по размер вплетени клони, след това старателно постилат с вълна и парцали. Накрая гнездото се доукрасява с кости, коруби от костенурки и други остатъци от дневното меню. През април-май женската снася 1-3 яйца, които мътят и двамата родители.

food
Снимка: David Fajardo

 
Египетският лешояд се храни основно с мърша. Не случайно лешоядите са известни като санитари на природата. В менюто му се включват още насекоми, ларви, жаби, гущери, костенурки, които улавя живи. Нерядко патрулира край шосетата в търсене на прегазени животни. Посещава и намиращи се в близост сметища. Египетският лешояд се слави и със своята интелигентност. Това е една от малкото птици в света, която използва сечива. В Африка многократно е наблюдаван да използва камъни, за да разчупва изоставени щраусови яйца.

 

 

 

 


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани