Следпроектен природозащитен план

Снимка: А. Бунас

Следпроектният природозащитен план подробно описва как природозащитните дейности по опазването на вида се планира да продължат и да се развиват и след края на проекта. В детайли са посочени всички дейности, отговорната организация по тяхното осъществяване и начинът на финансирането им.

Документи

< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани