Следпроектен природозащитен план

Снимка: А. Бунас

Следпроектният природозащитен план подробно описва как природозащитните дейности по опазването на вида се планира да продължат и да се развиват и след края на проекта. В детайли са посочени всички дейности, отговорната организация по тяхното осъществяване и начинът на финансирането им.

Документи

< Назад