Информационни табели

Проектните Натура 2000 зони, в които основно работи проекта, предлагат важни гнездови и хранителни местообитания за египетския лешояд. Във всички целеви зони ще бъдат поставени информационни табели, които да осведомяват широката общественост и местните общости за програмата LIFE+ и изпълнението на настоящия проект, за мрежата Натура 2000 и защо тези места са толкова важни за опазване на биологичното разнообразие и в частност на египетския лешояд.


< Назад

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд"

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд


Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!

Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!


Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език