Информационни табели

Проектните Натура 2000 зони, в които основно работи проекта, предлагат важни гнездови и хранителни местообитания за египетския лешояд. Във всички целеви зони ще бъдат поставени информационни табели, които да осведомяват широката общественост и местните общости за програмата LIFE+ и изпълнението на настоящия проект, за мрежата Натура 2000 и защо тези места са толкова важни за опазване на биологичното разнообразие и в частност на египетския лешояд.


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел