Агроекоологични практики

Една от сериозните заплахи за египетските лешояди произхожда от начина, по който се стопанисват земеделските земи. Голямото количество химикали за обработка на посевите попада в домашните тревопасни животни и след  тяхната смърт в хищниците, които стоят на върха на хранителната пирамида. Така в организмите може да се натрупат големи количества тежки метали и пестициди. Ако животните от своя страна са лекувани с антибиотици и други препарати това още повече застрашава живота на лешоядите, които се хранят с тяхното месо след смъртта им. Разболяването и смъртта на лешоядите са индикатор за нездравословна храна и среда, което автоматично означава, че трябва и ние хората да се замислим какво ядем и как качеството на храната влияе на семействата ни.

Агроекологичните дейности по проекта са насочени към създаване и комуникиране на различни стимули за фермери и животновъди  да произвеждат екологично чиста храна. Тези дейности целят също промотиране на новостартирала мярка заползване на изоставени орни земи като екстензивни пасища, което създава подходящи местообитания и хранителна база за египетския лешояди и  други световно застрашени видове хищтни птици (като царски орел и ловен сокол).   Използването на тези агроекологични практики ще се отразят благоприятно на птиците, хората и биоразнообразието като цяло.

Земеделска земя в Сакар


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани