Информационни материали

Разбира се, че информационните материали ще бъдат свързани с египетските лешояди! Стикери, календари, брошури, табели, тениски, статии в списания - всички те ще имат за цел да популяризират световно застрашеният вид и да предадат накратко основните проектни послания до широката общественост.

Всички печатни материали, създадени в рамките на LIFE+ проекта "Помощ за египетския лешояд", могат да бъдат намерени тук.


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници