Интернет сайт на проекта

Изграждането на Интернет сайт, който редовно да осведомява обществеността за прогреса на проекта, проблемите и успехите свързани с  опазването на египетския лешояд в България и Гърция,  е една от най-важните комуникационни дейности. Страниците му са непрестанно обновяващ се резервоар с информация, а самият сайт  предоставя възможност на всички Вас да се свържете с екипа на проекта, да изкажете мнение, да споделите Ваше наблюдение или да допринесете по друг начин за опазването на този рядък и много полезен вид.


< Назад

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд"

“Да изминеш още един километър за египетския лешояд


Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!

Забрана на смъртоносния за лешоядите Диклофенак в Европа!


Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език

Помагалото за предотвратяване на трафика на защитени видове птици вече и на албански език