Интернет сайт на проекта

Изграждането на Интернет сайт, който редовно да осведомява обществеността за прогреса на проекта, проблемите и успехите свързани с  опазването на египетския лешояд в България и Гърция,  е една от най-важните комуникационни дейности. Страниците му са непрестанно обновяващ се резервоар с информация, а самият сайт  предоставя възможност на всички Вас да се свържете с екипа на проекта, да изкажете мнение, да споделите Ваше наблюдение или да допринесете по друг начин за опазването на този рядък и много полезен вид.


< Назад

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка

Нова научна статия за първия документиран случай на убит египетски лешояд заради „магически“ ритуали в Западна Африка


Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!

Екипът за oпазването на египетския лешояд се разраства!


„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел

„Нова надежда за египетския лешояд“ все участие в конференцията за миграционните пътища в Брюксел