Интернет сайт на проекта

Изграждането на Интернет сайт, който редовно да осведомява обществеността за прогреса на проекта, проблемите и успехите свързани с  опазването на египетския лешояд в България и Гърция,  е една от най-важните комуникационни дейности. Страниците му са непрестанно обновяващ се резервоар с информация, а самият сайт  предоставя възможност на всички Вас да се свържете с екипа на проекта, да изкажете мнение, да споделите Ваше наблюдение или да допринесете по друг начин за опазването на този рядък и много полезен вид.


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани