Престъпления срещу дивите птици

На много места по света директното посегателство върху живота на редки и застрашени диви птици е сериозен проблем, който може да доведе до изчезването им (за съжаление България и Гърция не са изключение). Стрелбата по диви животни за „удоволствие“, незаконното препариране или пък представата за грешно разбрана „полза“ от убиването им са сериозан проблем, над който трябва да работим.
 
Тази проектна дейност е насочена главно към засилване процеса на комуникаия и взаимодействие между отговорните за подобни престъпления институции – Министерства, Митнически служби, Полиция и изпълняващите проекта партньорски организации от Великобритания, Гърция и България. Тясното сътрудничество помежду им  цели намаляване преследването на египетския лешояд и други застрашени видове -  част от националното богатство на съответните страни.

 

C6

Снимка: Д. Градинаров


< Назад

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!

Двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани има яйце!


Испания подари на природата на България египетски лешояд!

Испания подари на природата на България египетски лешояд!


Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници

Египетските лешояди в Тракия имат своите верни защитници