Престъпления срещу дивите птици

На много места по света директното посегателство върху живота на редки и застрашени диви птици е сериозен проблем, който може да доведе до изчезването им (за съжаление България и Гърция не са изключение). Стрелбата по диви животни за „удоволствие“, незаконното препариране или пък представата за грешно разбрана „полза“ от убиването им са сериозан проблем, над който трябва да работим.
 
Тази проектна дейност е насочена главно към засилване процеса на комуникаия и взаимодействие между отговорните за подобни престъпления институции – Министерства, Митнически служби, Полиция и изпълняващите проекта партньорски организации от Великобритания, Гърция и България. Тясното сътрудничество помежду им  цели намаляване преследването на египетския лешояд и други застрашени видове -  част от националното богатство на съответните страни.

 

C6

Снимка: Д. Градинаров


< Назад

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди

Спасителният център на Зелени Балкани се подготвя за новия размножителен сезон на египетските лешояди


Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя

Семинар за незаконното използване на отровни примамки в Дадя


Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани

Три египетски лешояда прие Спасителният център на Зелени Балкани